MBT Chúc Mừng Sinh Nhật Các Anh/Chị Tháng 5/2017

Công ty gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thế Anh/Chị cán bộ công nhân viên chức của công ty lời chúc sức khỏe và thành công !
Chúc Mừng Sinh Nhật !
Happy brithday ! 

STT Họ tên Bộ phận Ngày sinh
1 Doãn Thị Hằng TP. Kế Toán 29/5/1989
2 Lê Thị Hằng NV. Bán hàng 12/5/1986
3 Hoàng Văn Hùng NV. Thiết kế 26/5/1989
4 Ninh Văn Trường NV. Thiết kế 20/5/1991
5 Phan Văn Dương NV. Vật tư 17/5/1993
6 Trần Văn Ninh TT. Cách điện 15/5/1989
7 Bùi Thị Thu Trang Thủ kho 01/5/1990
8 Đinh Đức Lăng QD 14/5/1997
9 Nguyễn Văn Hải QD 09/5/1990
10 Đặng Văn Toàn Tôn 17/5/1986
11 Phạm Văn Diện Cơ khí 26/5/1975

Bài viết hay. Chia sẻ ngay!